Portfolio poetico

Sito di poesia: pubblicare poesie su Internet

Archivio poesie:

Gli autori:
U dialettu

Dialettali

Emanuele

Poesia pubblicata il 03/12/2016 | 1058 letture

Canuscia na beddha figghiola.
A vardai ‘nta l’occhi
e u me cori si misi mu curri.
Ci rissi ‘nto talianu: “ti voglio bene”
iddha mi rispundiu:
“mparati u dialettu e poi ‘ndi virimu”.
Sugnu du nord, non sapia parrari u calabrisi,
Sturia matina e sira e mu ‘nsignai.
Ma comu turnai ‘nt’iddha, mi vardau e mi spiau
“sturiasti a lizioni?”
Ieu rispundia: “pi disegnu divinu,
mi ‘namurai i tia.
Mi pigghiau a manu e mi rissi:
“non ti pozzu riri a paroli chiddhu
chi sentu ‘nto me cori”.
L’amuri scoppiau all’improvvisu,
forzi pirchì a vita è nu pugnu i risu!
 
<< SuccessivaPrecedente >>
<< Successiva di EmanuelePrecedente di Emanuele >>
 

Opera pubblicata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633, Capo IV, Sezione II, e sue modificazioni. Ne è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, nonché qualsiasi utilizzazione in qualunque forma, senza il consenso dell'Autore.

Emanuele

Ha scritto anche…

Ultime poesie pubblicate:

Ha pubblicato…

133 poesie:La più letta…

Pubblica in…
Poesie più recenti: